Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, January 30, 2010Vir hierdie oudtjie is Afrikaans BAIE belangrik, daar in verre London....

No comments:

Post a Comment