Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Thursday, July 19, 2012

Lat djou liggie vedag skyn!!!

Lat jou liggie vedag so skyn lat die mense om jou vi jou sê: 'Nee man. Dim jou se lights.' Da moet jou antwoord wees: 'Dai's net my parkin lights - check my brights!'

En as hulle dan vra: 'Wa koep jy sulke lights?' Da antwoord jy: 'Dis nie te Koop nie, ek kry dit veniet by die Here.'

Hier gekry: http://www.woes.co.za/bydrae/rubriek/in-die-boom

No comments:

Post a Comment