Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, July 24, 2012

Chuck Norris was here!!

No comments:

Post a Comment