Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, February 1, 2011

The possible path of cyclone Yasi


Click on this link:

http://www.bom.gov.au/products/IDQ65002.shtml

No comments:

Post a Comment