Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, February 15, 2011

Martin Luther and spiritual battle/ geestelike oorlogvoering

“Where the battle rages, there the loyalty of the soldier is proved”.

“Dáár waar die stryd op sy hewigste is, word die lojaliteit van die soldaat getoets”.

No comments:

Post a Comment