Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, January 28, 2017

Without words, this video tells it all! │God Revelations

No comments:

Post a Comment