Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Wednesday, March 16, 2016

#NGKerk Vir Prof Willie Esterhuyse is God 'n metafoor

http://www.glodiebybel.co.za/index.php/wie-is-wie/1137-willie-esterhuyse.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

No comments:

Post a Comment