Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Sunday, January 17, 2016

#SGV2015 #NGKerk se mees noordelike "provinsie" (Namibië) skop af in 2016...

http://skattegemynuitgodsewoordintsumeb.blogspot.co.za/2016/01/hier-bo-in-die-noorde.html

No comments:

Post a Comment