Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Friday, March 21, 2014

Praise God from whom all blessings flow!

No comments:

Post a Comment