Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Thursday, September 8, 2011

Opgestaan, Ferdie Mulder, resensie nr 7

Volgens my Ds le Cornu se mees relevante resensie, lees hier:
http://proregno.wordpress.com/2011/09/08/boekbespreking-opgestaan-deel-7-die-social-gospel-en-911/#comment-466

No comments:

Post a Comment