Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Thursday, March 24, 2011

Bid versigtig!

Mens moet versigtig bid... soms kry mens wat jy vra, maar ...
Psa 106:15 Toe het Hy hulle gegee wat hulle gevra het, MAAR in hulle siel ‘n maerte gestuur. (Ou Vertaling)

No comments:

Post a Comment