Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Friday, October 23, 2009

Wise words/ wyse woorde....

Prov 25:26 - Amplified Bible: "Like a muddied fountain and a polluted spring is a righteous man who yields, falls down and compromises his integrity before the wicked". Spr 25:26 - "'n Fontein , 'n put waarvan die water vuil en stink geword het, so is 'n regverdige wat hom tot 'n val laat bring deur 'n goddelose".

No comments:

Post a Comment