Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Friday, September 18, 2009

Unchanging God...

Let us rejoice in the knowledge:
“Jesus Christ (the Messiah) is (always) the same, yesterday, today, (yes) and forever (to the ages)”. (Heb 13:8, Ampl.)

Jesus Christus is gister en vandag dieselfde, en TOT IN EWIGHEID!!! Amen, ja amen daarop.

No comments:

Post a Comment